Monika Sadowska 

telefon: 609-679-767

 

W dobie globalnego ocieplenia i coraz częściej pojawiających się zjawisk ekstremalnych, zrównoważony rozwój zaczyna mieć kluczowe znaczenie, a ochrona środowiska, cele środowiskowe wg. Taksonomii UE, raportowanie ESG to nowa rzeczywistość.

Czasem już wybór lokalizacji może mieć znaczenie dla powodzenia danej inwestycji, a dobra dokumentacja „środowiskowa” może nie tylko znacznie skrócić procesy uzgadniania przedsięwzięcia, lecz również usprawnić jej proces realizacji i eksploatacji.

 

Oferuję:

  • konsultacje lokalizacji przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań środowiskowych, w tym przyrodniczych.
  • weryfikacja dokumentacji (m.in. Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia i raportów) pod kątem jej jakości, adekwatnych warunków minimalizujących i kompensujących wpływ na środowisko oraz działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, co pozwoli znacznie skrócić czas pozyskiwania decyzji środowiskowych
  • wsparcie działalności gospodarczej w zakresie uwzględnienia celów środowiskowych Taksonomii UE, a zwłaszcza w zakresie: łagodzenia zmian klimatu, adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych, ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów.
  •  inne niekonwencjonalne zagadnienia związane z ochroną środowiska przyrodniczego.

 

Zapraszam do kontaktu


Przewiń do góry