Kraków 3D – trójwymiarowe modele krakowskich zabytków.

 

  Kraków 3D to projekt naszego portalu, w którym digitalizujemy zabytki naszego miasta. Na podstawie wielu zdjęć wysokiej rozdzielczości, wykonanych z drona oraz aparatu fotograficznego, przy pomocy zaawansowanego oprogramowania modelującego tworzymy przestrzenny, trójwymiarowy obraz budynków, obiektów oraz detali architektonicznych. Każdy taki model można następnie w łatwy sposób zaprezentować w przeglądarce 3D na monitorze komputera. Modele takie nadają się również do wydruków na drukarkach 3D. Każdy opracowany przez nas model można udostępnić na dowolnej stronie WWW przy pomocy kilku prostych kodów HTML.

W razie zainteresowania taką możliwością prosimy o kontakt z nami. Poniżej zapraszamy do naszej galerii opracowanych modeli, która mamy nadzieję, będzie się z czasem powiększać.

Zawracamy się z prośbą o wsparcie naszej działalności. Prace przy tworzeniu modeli wykonuję pro publico bono angażując swój czas oraz środki. Chętnie również dzielę się wynikami swojej pracy. Niestety roczny koszt utrzymania takich modeli na serwerach zewnętrznych film to kwota około 1000zł, którą to ponosimy sami. Prosimy Krakowian oraz nasze krakowskie instytucje o pomoc i wsparcie.

Można nas wspierać na naszym  Patronite Kraków z nieba   ❤❤❤

 

Krakowski Rynek

   

Zapraszamy Państwa na Rynek w Krakowie. Nasze foto realistyczne modele 3D  najważniejszych obiektów  jak;

  • Ratusz
  • Sukiennice,
  • kościół Mariacki,
  • kościół świętego Wojciecha  
  • pomnik Adama Mickiewicza

pozwolą Wam zobaczyć te zabytki z każdej perspektywy, przyjrzeć się miejscom zupełnie niedostrzegalnym z ziemi.  Dzięki nam możecie zwiedzić to miejsce lub odświeżyć swoje wspomnienia w pełnej krasie, nawet bez konieczności wychodzenia z domu. Turystów zainteresowanych zwiedzeniem Krakowa mam nadzieję moje modele zachęcą do osobistej wizyty w naszym mieście. 

 

Instytucje oraz muzea dla których wykonaliśmy poniższe modele 3D mogą je od nas dostać nieodpłatnie do opublikowania na swoich stronach. Prosimy jedynie o wsparcie w kosztach ich utrzymania na serwerach zewnętrznych firm hostujących modele.

Informuję, że można się zwrócić do nas z prośbą o wykonanie modelu zabytku, detalu architektonicznego, lub obiektu. W miarę naszych możliwości i czasu pomożemy oraz będziemy rozwijać ten projekt. 

 

Kościół Mariacki

 

foto realistyczny model 3D

kliknij Kraków 3D,Digitalizacja Krakowa,Kraków modele 3D i powiększ model na pełny ekran, ESC wyłączy widok pełnoekranowy

 

A właściwie konsekrowany w 1320 r. kościół archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest jednym z symboli Krakowa. Nieodłącznie kojarzony z miastem, jego historią, tradycją oraz kulturą. To właśnie w kościele Mariackim znajduje się od 2 poł. XV w., wspaniały ołtarz, dzieło urodzonego w Norymberdze rzeźbiarza, znanego w Polsce jako Wit Stwosz. Kościół był wielokrotnie przebudowany, jednak obecną zewnętrzną gotycką formę nadał mu w 1478 r. Maciej Heringk, który nakrył wieżę charakterystycznym wielobocznym hełmem. W 1666 r. wieża została ozdobiona złoconą koroną maryjną. W 1795 r. zlikwidowano przykościelny cmentarz, który obecnie znany jest jako Plac Mariacki. Pod koniec XIX w. przeprowadzono pod kierunkiem Tadeusza Stryjeńskiego kompleksową restaurację świątyni, przy której pracowali m.in. Jan Matejko, Stanisław Wyspiański oraz Józef Mehoffer. Z kościołem Mariackim związana jest słynna na cały świat, wielka turystyczna atrakcja Krakowa, czyli hejnał mariacki. Wybrzmiewa on czterokrotnie co godzinę, w każdą ze stron świata. Od 16 kwietnia 1927 r. hejnał z wieży Mariackiej transmitowany jest w Polskim Radiu dokładnie w południe.

Model został wygenerowany z ponad 800 zdjęć wykonanych dronem na 5 różnych wysokościach oraz dopełniony zdjęciami wykonanymi zwykłym aparatem cyfrowym z ziemi. 

 

Wieża Ratuszowa

 
 

Licząca ok. 70 metrów wysokości wieża ratuszowa to pozostałość po zburzonym w 1820 r. gmachu miejskiego ratusza, który był siedzibą władz miejskich aż do czasów nowożytnych. Po raz pierwszy wieża ratuszowa wzmiankowana jest w 1383 r. i jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Krakowa. Wieża wielokrotnie ulegała pożarom. Obecny wygląd zawdzięcza pracom prowadzonym w latach 1783-1784, kiedy to wykonano znany nam dzisiaj hełm, natomiast mechanizm zegarowy, jak i tarcze zegara pochodzą z 1926 r., również w tym czasie usunięto z wieży tynki. Podczas ostatniej renowacji wieży w latach 1962-1966, zrekonstruowano usunięte pod koniec XVIII w. gotyckie wykusze. Wejścia do wieży strzeże para kamiennych lwów, które powstały na pocz. XIX wieku. Nad wejściem do wieży zachował się do dzisiaj XV-wieczny portal z herbem Krakowa i godłem Polski. Od południowej strony wieży mieścił się powstały w 1782 r. parokrotnie przebudowywany odwach, który definitywnie zburzono dopiero w 1946 r. W czasie II wojny światowej, odwach był wykorzystywany jako niemiecka wartownia, co budziło negatywne skojarzenia krakowskiej społeczności z okupacją niemiecką w Krakowie.

Do wykonania tego modelu zostało użyte 500 zdjęć z drona zrobionych na 6 różnych wysokościach przelotowych oraz z aparatu cyfrowego z pespektywy człowieka. Kosztem nieco większych kompromisów przy optymalizacji projektu modelu do wyświetlenia na stronie www zdecydowałem się pozostawić część “otoczenia” wieży Ratuszowej. Fasad okolicznych kamienic oraz niewielki fragment Sukiennic. Gotowy model po dużej optymalizacji ma około 190Mb pojemności danych oraz tekstur. 

 

foto realistyczny model 3D

kliknij Kraków 3D,Digitalizacja Krakowa,Kraków modele 3D i powiększ model na pełny ekran, ESC wyłączy widok pełnoekranowy

Kościół Św. Wojciecha

 

Foto realistyczny model 3D

kliknij Kraków 3D,Digitalizacja Krakowa,Kraków modele 3D i powiększ model na pełny ekran, ESC wyłączy widok pełnoekranowy
 

To unikatowy, przedlokacyjny kościół, którego historia powstania owiana jest legendą. Według tradycji w tym miejscu miał wygłaszać kazania męczennik Kościoła Katolickiego św. Wojciech, patron Polski. Na pamiątkę tego wydarzenia wzniesiono niewielki drewniany kościół, który na przełomie X i XI w. zastąpiono murowaną budowlą. Warto wspomnieć, że w czasach nowożytnych w kościele św. Wojciecha wygłaszano kazania w języku niemieckim, gdyż w tamtym czasie językiem tym w Krakowie posługiwała się duża część krakowskiego mieszczaństwa. W początkach XVII wieku kościół został poddany barokowej przebudowie (podwyższono ściany kościoła, budowlę nakryto znaną nam obecnie kopułą oraz wytynkowano romańskie mury, od strony zachodniej wybudowano nowe wejście do kościoła). Natomiast dopiero w 1778 r. powstała znajdująca się od południa kaplica św. Jana Nepomucena. Podczas badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 60. XX w. odkryto tu liczne pochówki, co może świadczyć, iż przy kościele znajdował się niewielki cmentarz. W podziemiach kościoła znajduje się obecnie wystawa przygotowana przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie.

W tym projekcie zostało użyte około 350 zdjęć wykonanych dronem na 5 różnych wysokościach przelotowych. Cały model po optymalizacji zajmuje około 140Mb, dane oraz tekstury.

Krakowskie Sukiennice

 

To kolejny z symboli Krakowa. Ich historia sięga połowy XIII wieku, kiedy ówczesny książę krakowski Bolesław V Wstydliwy zobowiązał się w przywileju lokacyjnym z 1257 r. do wybudowania kamiennych kramów. Wtedy jeszcze był to podwójny rząd kramów, który tworzył swoistą ulicę znajdującą się pośrodku Rynku. Ok. 1300 r. pasaż z kramami zadaszono i w takiej formie budowla przetrwała do połowy XIV wieku, kiedy to król Kazimierz III Wielki ufundował nowe liczące 108 metrów gotyckie Sukiennice. W tym stanie budowla przetrwała do pożaru w 1555 r. Parę lat później budynek odnowiono i poddano znacznym modernizacją (m.in. zasklepiono kolebkowo wielką halę, zwieńczono attyką, dobudowano także kolumnowe loggie). W roku 1601 przebito przejście w poprzek Sukiennic i ozdobiono je ryzalitami. Z upływem czasu Sukiennice razem z Krakowem zaczęły podupadać, straciły blask i zostały otoczone niezliczoną ilością ruder. Za sprawą Tomasza Prylińskiego oraz wspierającego go Jana Matejki podźwignięto ten wspaniały budynek, nadając mu nowych charakter, jednak z poszanowaniem unikatowej renesansowej formy. W Sukiennicach znajduje się oddział Muzeum Narodowego w Krakowie Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku oraz wejście do oddziału Muzeum Krakowa Rynek Podziemny.

Model wykonany z 450 zdjęć z drona o rozdzielczości około 20 Mpix oraz 5 różnych wysokości przelotowych. Cały projekt zoptymalizowany jest do wielkości 195Mb oraz 5 milionów trójkątów, które składają się na trójwymiarowy model obiektu. Na tak wykonany model przestrzenny rzutowana jest tekstura, która nadaje ostateczny wygląd makiety. Oryginalny projekt przed optymalizacją składał się z aż 65 000 000 trójkątów.  

kliknij Kraków 3D,Digitalizacja Krakowa,Kraków modele 3D i powiększ model na pełny ekran, ESC wyłączy widok pełnoekranowy
 
 

Pomnik Adama Mickiewicza

 

Foto realistyczny model 3D

kliknij Kraków 3D,Digitalizacja Krakowa,Kraków modele 3D i powiększ model na pełny ekran, ESC wyłączy widok pełnoekranowy

 

 

To symbol polskości Krakowa, nazywany przez krakowian Adasiem. Pomnik Adama Mickiewicza wybudowano w okresie odradzającej się niepodległości Polski w 1898 r. Autorem projektu pomnika był Teodor Rygier, natomiast stronę architektoniczną zaprojektował Tadeusz Stryjeński. 17 sierpnia 1940 r. Niemcy demonstracyjnie zburzyli pomnik Adama Mickiewicza, co było symbolicznym zerwaniem z polskością Krakowa. Po wojnie Pomnik został zrekonstruowany przez Stanisława Popławskiego z elementów odnalezionych w 1946 r. na złomowisku w Hamburgu. Odsłonięcie zrekonstruowanego pomnika nastąpiło 26 listopada 1955 r., w setną rocznicę śmierci Adama Mickiewicza. Na wysokim cokole znajduje się figura Adama Mickiewicza, poniżej na stopniach cokołu siedzące alegoryczne postacie: od strony ul. Siennej – Ojczyzna, od linii A-B – Nauka, od Sukiennic – Męstwo, a od strony kościoła św. Wojciecha – Poezja. Na cokole umieszczona została dedykacja: „Adamowi Mickiewiczowi Naród”. Pomnik jest obecnie jednym z ulubionych miejsc spotkań krakowian oraz miejscem wszelakich manifestacji i happeningów. Z pomnikiem związane jest wiele zwyczajów, które wrosły w świadomość krakowian.

Model wykonany został z około 200 zdjęć zarówno z drona jak i aparatu cyfrowego jako dopełnienie kadrów z niskiej pespektywy. Model zajmuje około 130 Mb pojemności danych oraz tekstur. 

 

 

Założenia oraz  idea powstania projektu “Kraków 3D”

 

“Kraków 3D” to nasz nowy projekt. Tytułem wstępu chciałbym nakreślić jego ideę. Fotografuję już od wielu lat, a zaczęło się to jako zwykła przygoda lata temu w czasach analogowych aparatów.

Z biegiem lat oraz rozwojem pasji, świat fotografii stał się dla mnie najbliższy. Wraz z pojawieniem się nowych technologii cyfrowych, otworzyły się ogromne możliwości. Prawdziwą rewolucję przyniósł rozwój dronów i łatwo dostępna fotografia lotnicza. Zanim jednak nastała era dronów, wraz z kolegą Hubertem Adamczykiem 

Kraków 3D,Digitalizacja Krakowa,Kraków modele 3Doblecieliśmy Bieszczady samolotem oraz motolotnią i zebraliśmy 

materiał do naszego albumu „Bieszczady z nieba”, wydanego około 2010 roku.

I tak to się zaczęło. Kierując się mottem „z pasji dla pasji” (z pasji fotografii do pasji dla gór), już wtedy wiedziałem, że od tej pory chcę oglądać świat wyłącznie z ptasiej perspektywy. Tymczasem do powszechnego użytku zaczęły wkraczać nieśmiało pierwsze drony.  Obecnie na rynku dostępne są już zaawansowane urządzenia, od półki amatorskiej po drony dla zawodowców. Korzystam z tych dobrodziejstw od kilku lat, zajmując się fotografią i filmowaniem z drona. Jednak dostępna technologia oferuje znacznie więcej zastosowań niż tylko zdjęcia i filmy. Rozwój specjalistycznego oprogramowania do analizy i przetwarzania zdjęć lotniczych wkroczył również do świata półprofesjonalnych zastosowań oraz stał się bardziej przystępny w obsłudze. Drony szybko znalazły nowe zastosowania i doskonale sprawdzają się w wielu zadaniach, takich jak mapowanie terenu, fotogrametria oraz generowanie modeli trójwymiarowych. I tak zbliżamy się powoli do sedna.

Wykonując zwykłe zdjęcia, czuję się nieco ograniczony. Świat, jaki mam okazję oglądać z drona, uwieczniony na zdjęciu, staje się tylko skromnym wycinkiem bogatej rzeczywistości, którą mogę oglądać z powietrza. Zadałem sobie wobec tego pytanie: co gdyby zrobić nie jedno lub kilka, ale kilkaset zdjęć jakiegoś obiektu? Skorzystać z technologii przetwarzania obrazu oraz wygenerować fotorealistyczny, wierny trójwymiarowy model. Sprawdziłem to i jestem zafascynowany tą technologią. I oto właśnie zapraszam Państwa do projektu „Kraków 3D”. Moim marzeniem oraz ambicją jest uwiecznienie w postaci cyfrowych, fotorealistycznych modeli kluczowych zabytków Krakowa oraz detali architektonicznych. Dzięki nim internauci z całego świata będą mieli okazję zobaczyć nasze miasto i najważniejsze zabytki w sposób rzadko spotykany na świecie. Mam również nadzieję, że będzie to zachęcająca do odwiedzin wizytówka naszego miasta dla turystów.

 

Materiał filmowy o genezie projektu Digitalizacja Krakowa

 
 
Zapraszamy Państwa do podzielenia się swoimi uwagami oraz sugestiami. Wysłuchamy sugestii odnośnie miejsc, które uważacie, że koniecznie należy uwiecznić oraz przedstawić na kolejnych modelach 3D.
Projekt “Digitalizacja Krakowa” oraz bazy modeli będziemy sukcesywnie rozwijać.
 
Przewiń do góry