Wiślane bulwary i Kazimierz

 

Na poniższym zdjęciu z cyklu “lotnicze dawniej i dziś”, widzimy dwie bardzo ważne niegdyś dla Krakowa budowle – Gazownię (zabudowania z białym budynkiem na rogu ul. Podgórskiej i Gazowej) oraz Elektrownię (widoczną w głębi, po prawej stronie fotografii z charakterystycznymi dymiącymi kominami). 1 listopada 1857 roku w Krakowie uruchomiono Gazownię (ul. Gazowa 16), która była owocem umowy, jaką miasto podpisało z Niemieckim Kontynentalnym Towarzystwem Gazowym w Dessau, na mocy którego przedsiębiorstwo to otrzymało prawo budowy gazowni oraz wyłączność na handel gazem w Krakowie na okres 25 lat. Jednak gaz był w owym czasie bardzo drogi, aby mógł się upowszechnić – dla porównania – metr sześciany tego surowca kosztował równowartość jednego kilograma wieprzowiny! Miasto czyniło zabiegi, aby wykupić gazownię z rąk niemieckich, co zakończyło się sukcesem. 1 marca 1886 roku gazownia przeszła w ręce miejskie, co spopularyzowało nieznacznie gaz wśród mieszkańców. W tamtym okresie jednak w dalszym ciągu był to luksus dostępny wąskiej grupie mieszkańców śródmieścia Krakowa. Produkcji gazu zaprzestano 30 czerwca 1968 roku, zatem Gazownia stała się przedsiębiorstwem dystrybucyjnym – co ciekawe – dopiero w roku 1982 zaprzestano zasilania gazem koksowniczym, który zastąpiono gazem ziemnym. 18 lutego 1905 roku w Krakowie uruchomiono pierwszą Elektrownię Miejską (ul. Wawrzyńca 21). Oczywiście działały wówczas już prywatne tego typu przedsiębiorstwa, jednak ograniczały dostawę energii elektrycznej do określonych obiektów. Elektrownia do 1908 roku była zależna od Gazowni, gdyż gaz był w tamtym okresie bardziej rozpowszechniony. Jednak popularność energii elektrycznej rosła bardzo szybko. Jeszcze w latach 50. XX w., niniejsza elektrownia produkowała niemal 45% energii elektrycznej zużywanej w Krakowie. Jednak od lat 60. XX w. Elektrownia przy ul. Wawrzyńca systematycznie ograniczała produkcję energii elektrycznej, aż w roku 1976 roku zaniechano jej całkowicie. W 1984 roku zaprzestano tam również produkcji ciepła i pary technologicznej.

 

Wiślane bulwary i Kazimierz,Wiślane bulwary dawniej i dziś Wiślane bulwary i Kazimierz,Wiślane bulwary dawniej i dziś
Przewiń do góry