Kraków z nieba oraz fotodron360.pl w projekcie

Digitalizacja Krakowa. Modele 3D krakowskich zabytków. 


   Projekt Digitalizacja Rynku składa się z około 2500 zdjęć, które zostały użyte do wykonania wszystkich poniższych foto realistycznych modeli przestrzennych naszych największych atrakcji centrum Krakowa.  Wykonanie zdjęć z drona to pierwszy z kilku etapów do stworzenia poniższej galerii.  Każdy model generowany był z kilku do kilkunastu gigabajtów danych. Kolejny drugi etap polegał na godzinach obliczeń dość wydajnego komputera, który z setek zdjęć tworzył model trójwymiarowy obiektu. Model taki składa się z co najmniej kilkunastu milionów do nawet kilkudziesięciu milionów trójkątów z których utworzona jest przestrzenna bryła dokładnie odwzorowująca szczegóły skanowanego obiektu. Dopiero na nią rzutowana jest tekstura bitmapowa, która nadaje ostateczny wygląd modelu 3D. Rekordzista w tej galerii posiada takich maleńkich trójkątów aż 95 milionów.

Największym wyzwaniem w tym projekcie ostatecznie okazał się konieczny etap optymalizacji każdego modelu 3D i uproszczenie go do maksymalnie 6 milionów trójkątów oraz tekstur, które sumarycznie nie będą zajmowały więcej niż 200 Mb danych. Jest to ograniczenie komercyjnego serwera hostującego nasze modele. Oraz konieczna optymalizacja aby czas ładowania się modelu był akceptowalny.  Niestety jest moment wielu kompromisów i wyrzeczeń bowiem oryginalnie model na końcowym etapie projektu wprawia w zachwyt ilością detali i szczegółowością, którą następnie trzeba  ograniczyć w celu optymalizacji wyświetlania na stronie i w Internecie. 

 
 

 

Krakowski Rynek

   

Zapraszamy Państwa na Rynek w Krakowie. Nasze foto realistyczne modele 3D  najważniejszych obiektów  jak;

  • Ratusz
  • Sukiennice,
  • kościół Mariacki,
  • kościół świętego Wojciecha  
  • pomnik Adama Mickiewicza

pozwolą Wam zobaczyć te zabytki z każdej perspektywy, przyjrzeć się miejscom zupełnie niedostrzegalnym z ziemi.  Dzięki nam możecie zwiedzić to miejsce lub odświeżyć swoje wspomnienia w pełnej krasie, nawet bez konieczności wychodzenia z domu. Turystów zainteresowanych zwiedzeniem Krakowa mam nadzieję moje modele zachęcą do osobistej wizyty w naszym mieście. 

 

 

 

Krakowski Rynek na zdjęciu 360°

 

Szanowni Państwo cała nasz praca odbywa się pro publico bono. Angażujemy w prowadzenie naszego portalu Kraków z nieba oraz  kanału filmowego ogromny nakład pracy, czasu i naszego zaangażowania oraz środków koniecznych do utrzymania infrastruktury. Potrzebujemy Waszej pomocy. Roczny koszt utrzymania naszych serwerów oraz hostingu modeli 3D zbliżył się już do 1500zł. Zwracamy się do Państwa oraz krakowskich instytucji państwowych o pomoc. Jeśli doceniacie naszą pracę oraz promocje naszego miasta, którą staramy się realizować prosimy o wsparcie na naszym Patronite Kraków z nieba

Dla firm, które zdecydowałyby się na tę formę wsparcia poprzez nasz patronite przewidujemy ciekawe bonusy oraz nasze darmowe usługi. Myślę, że warto sprawdzić.

❤❤❤

Instytucje oraz muzea dla których wykonaliśmy poniższe modele 3D mogą je od nas dostać nieodpłatnie do opublikowania na swoich stronach. Prosimy jedynie o partycypację w kosztach ich utrzymania na serwerach usługodawcy u którego wykupujemy taką usługę. Informuję, że można się zwrócić do nas z prośbą o wykonanie modelu zabytku historycznego detalu architektonicznego, ważnego dla Krakowa obiektu. W miarę naszych możliwości i czasu będziemy rozwijać ten projekt. 

 

Kościół Mariacki

 

foto realistyczny model 3D

kliknij digitalizacja krakowa,modele 3D,fotogrametria i powiększ model na pełny ekran, ESC wyłączy widok pełnoekranowy

 

A właściwie konsekrowany w 1320 r. kościół archiprezbiterialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest jednym z symboli Krakowa. Nieodłącznie kojarzony z miastem, jego historią, tradycją oraz kulturą. To właśnie w kościele Mariackim znajduje się od 2 poł. XV w., wspaniały ołtarz, dzieło urodzonego w Norymberdze rzeźbiarza, znanego w Polsce jako Wit Stwosz. Kościół był wielokrotnie przebudowany, jednak obecną zewnętrzną gotycką formę nadał mu w 1478 r. Maciej Heringk, który nakrył wieżę charakterystycznym wielobocznym hełmem. W 1666 r. wieża została ozdobiona złoconą koroną maryjną. W 1795 r. zlikwidowano przykościelny cmentarz, który obecnie znany jest jako Plac Mariacki. Pod koniec XIX w. przeprowadzono pod kierunkiem Tadeusza Stryjeńskiego kompleksową restaurację świątyni, przy której pracowali m.in. Jan Matejko, Stanisław Wyspiański oraz Józef Mehoffer. Z kościołem Mariackim związana jest słynna na cały świat, wielka turystyczna atrakcja Krakowa, czyli hejnał mariacki. Wybrzmiewa on czterokrotnie co godzinę, w każdą ze stron świata. Od 16 kwietnia 1927 r. hejnał z wieży Mariackiej transmitowany jest w Polskim Radiu dokładnie w południe.

Model został wygenerowany z ponad 800 zdjęć wykonanych dronem na 5 różnych wysokościach oraz dopełniony zdjęciami wykonanymi zwykłym aparatem cyfrowym z ziemi. 

 

Wieża Ratuszowa

 
 

Licząca ok. 70 metrów wysokości wieża ratuszowa to pozostałość po zburzonym w 1820 r. gmachu miejskiego ratusza, który był siedzibą władz miejskich aż do czasów nowożytnych. Po raz pierwszy wieża ratuszowa wzmiankowana jest w 1383 r. i jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Krakowa. Wieża wielokrotnie ulegała pożarom. Obecny wygląd zawdzięcza pracom prowadzonym w latach 1783-1784, kiedy to wykonano znany nam dzisiaj hełm, natomiast mechanizm zegarowy, jak i tarcze zegara pochodzą z 1926 r., również w tym czasie usunięto z wieży tynki. Podczas ostatniej renowacji wieży w latach 1962-1966, zrekonstruowano usunięte pod koniec XVIII w. gotyckie wykusze. Wejścia do wieży strzeże para kamiennych lwów, które powstały na pocz. XIX wieku. Nad wejściem do wieży zachował się do dzisiaj XV-wieczny portal z herbem Krakowa i godłem Polski. Od południowej strony wieży mieścił się powstały w 1782 r. parokrotnie przebudowywany odwach, który definitywnie zburzono dopiero w 1946 r. W czasie II wojny światowej, odwach był wykorzystywany jako niemiecka wartownia, co budziło negatywne skojarzenia krakowskiej społeczności z okupacją niemiecką w Krakowie.

Do wykonania tego modelu zostało użyte 500 zdjęć z drona zrobionych na 6 różnych wysokościach przelotowych oraz z aparatu cyfrowego z pespektywy człowieka. Kosztem nieco większych kompromisów przy optymalizacji projektu modelu do wyświetlenia na stronie www zdecydowałem się pozostawić część “otoczenia” wieży Ratuszowej. Fasad okolicznych kamienic oraz niewielki fragment Sukiennic. Gotowy model po dużej optymalizacji ma około 190Mb pojemności danych oraz tekstur. 

 

foto realistyczny model 3D

kliknij digitalizacja krakowa,modele 3D,fotogrametria i powiększ model na pełny ekran, ESC wyłączy widok pełnoekranowy

Kościół Św. Wojciecha

 

Foto realistyczny model 3D

kliknij digitalizacja krakowa,modele 3D,fotogrametria i powiększ model na pełny ekran, ESC wyłączy widok pełnoekranowy
 

To unikatowy, przedlokacyjny kościół, którego historia powstania owiana jest legendą. Według tradycji w tym miejscu miał wygłaszać kazania męczennik Kościoła Katolickiego św. Wojciech, patron Polski. Na pamiątkę tego wydarzenia wzniesiono niewielki drewniany kościół, który na przełomie X i XI w. zastąpiono murowaną budowlą. Warto wspomnieć, że w czasach nowożytnych w kościele św. Wojciecha wygłaszano kazania w języku niemieckim, gdyż w tamtym czasie językiem tym w Krakowie posługiwała się duża część krakowskiego mieszczaństwa. W początkach XVII wieku kościół został poddany barokowej przebudowie (podwyższono ściany kościoła, budowlę nakryto znaną nam obecnie kopułą oraz wytynkowano romańskie mury, od strony zachodniej wybudowano nowe wejście do kościoła). Natomiast dopiero w 1778 r. powstała znajdująca się od południa kaplica św. Jana Nepomucena. Podczas badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 60. XX w. odkryto tu liczne pochówki, co może świadczyć, iż przy kościele znajdował się niewielki cmentarz. W podziemiach kościoła znajduje się obecnie wystawa przygotowana przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie.

W tym projekcie zostało użyte około 350 zdjęć wykonanych dronem na 5 różnych wysokościach przelotowych. Cały model po optymalizacji zajmuje około 140Mb, dane oraz tekstury. 

Krakowskie Sukiennice

 

To kolejny z symboli Krakowa. Ich historia sięga połowy XIII wieku, kiedy ówczesny książę krakowski Bolesław V Wstydliwy zobowiązał się w przywileju lokacyjnym z 1257 r. do wybudowania kamiennych kramów. Wtedy jeszcze był to podwójny rząd kramów, który tworzył swoistą ulicę znajdującą się pośrodku Rynku. Ok. 1300 r. pasaż z kramami zadaszono i w takiej formie budowla przetrwała do połowy XIV wieku, kiedy to król Kazimierz III Wielki ufundował nowe liczące 108 metrów gotyckie Sukiennice. W tym stanie budowla przetrwała do pożaru w 1555 r. Parę lat później budynek odnowiono i poddano znacznym modernizacją (m.in. zasklepiono kolebkowo wielką halę, zwieńczono attyką, dobudowano także kolumnowe loggie). W roku 1601 przebito przejście w poprzek Sukiennic i ozdobiono je ryzalitami. Z upływem czasu Sukiennice razem z Krakowem zaczęły podupadać, straciły blask i zostały otoczone niezliczoną ilością ruder. Za sprawą Tomasza Prylińskiego oraz wspierającego go Jana Matejki podźwignięto ten wspaniały budynek, nadając mu nowych charakter, jednak z poszanowaniem unikatowej renesansowej formy. W Sukiennicach znajduje się oddział Muzeum Narodowego w Krakowie Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku oraz wejście do oddziału Muzeum Krakowa Rynek Podziemny.

Model wykonany z 450 zdjęć z drona o rozdzielczości około 20 Mpix oraz 5 różnych wysokości przelotowych. Cały projekt zoptymalizowany jest do wielkości 195Mb oraz 5 milionów trójkątów, które składają się na trójwymiarowy model obiektu. Na tak wykonany model przestrzenny rzutowana jest tekstura, która nadaje ostateczny wygląd makiety. Oryginalny projekt przed optymalizacją składał się z aż 65 000 000 trójkątów.  

kliknij digitalizacja krakowa,modele 3D,fotogrametria i powiększ model na pełny ekran, ESC wyłączy widok pełnoekranowy
 
 

Pomnik Adama Mickiewicza

 

Foto realistyczny model 3D

kliknij digitalizacja krakowa,modele 3D,fotogrametria i powiększ model na pełny ekran, ESC wyłączy widok pełnoekranowy

 

 

To symbol polskości Krakowa, nazywany przez krakowian Adasiem. Pomnik Adama Mickiewicza wybudowano w okresie odradzającej się niepodległości Polski w 1898 r. Autorem projektu pomnika był Teodor Rygier, natomiast stronę architektoniczną zaprojektował Tadeusz Stryjeński. 17 sierpnia 1940 r. Niemcy demonstracyjnie zburzyli pomnik Adama Mickiewicza, co było symbolicznym zerwaniem z polskością Krakowa. Po wojnie Pomnik został zrekonstruowany przez Stanisława Popławskiego z elementów odnalezionych w 1946 r. na złomowisku w Hamburgu. Odsłonięcie zrekonstruowanego pomnika nastąpiło 26 listopada 1955 r., w setną rocznicę śmierci Adama Mickiewicza. Na wysokim cokole znajduje się figura Adama Mickiewicza, poniżej na stopniach cokołu siedzące alegoryczne postacie: od strony ul. Siennej – Ojczyzna, od linii A-B – Nauka, od Sukiennic – Męstwo, a od strony kościoła św. Wojciecha – Poezja. Na cokole umieszczona została dedykacja: „Adamowi Mickiewiczowi Naród”. Pomnik jest obecnie jednym z ulubionych miejsc spotkań krakowian oraz miejscem wszelakich manifestacji i happeningów. Z pomnikiem związane jest wiele zwyczajów, które wrosły w świadomość krakowian.

Model wykonany został z około 200 zdjęć zarówno z drona jak i aparatu cyfrowego jako dopełnienie kadrów z niskiej pespektywy. Model zajmuje około 130 Mb pojemności danych oraz tekstur. 

 

 

Założenia oraz  idea powstania projektu “Digitalizacja Krakowa” 

 

“Digitalizacja Krakowa” jest to nasz duży nowy i zaawansowany technicznie projekt nad którym zespół Kraków z nieba obecnie pracuje. Tytułem wstępu chciałbym nakreślić ideę tego projektu. Fotografuję już wiele lat a zaczęło się od zwykłej przygody w czasach analogowych aparatów jeszcze  w okolicy szkoły podstawowej. Z biegiem lat  oraz rozwojem pasji świat fotografii stał się dla mnie tym najbliższym. Wraz z pojawieniem się nowych cyfrowych technologii i związanymi z nimi ogromnymi możliwościami, zaczęła się moja droga poszukiwania własnej „ścieżki”. Dla uściślenia były to już czasy fotografii cyfrowej ale jeszcze przed rewolucją, którą przyniósł rozwój dronów i możliwości łatwo dostępnej fotografii lotniczej. Już wtedy moje zainteresowania oscylowały wokół fotografii z lotu ptaka i tak zaczęła się ta przygoda. Z kolegą oblecieliśmy Bieszczady samolotem oraz  motolotnią  i na przestrzeni około półtora roku zebraliśmy materiał do naszego albumu „Bieszczady z nieba” digitalizacja krakowa,modele 3D,fotogrametriawydanego w okolicy 2010 roku. I tak to się zaczęło kierując się mottem „z pasji dla pasji” (z pasji fotografii do pasji dla gór) już wiedziałem, że od tej pory chce oglądać świat wyłącznie z ptasiej perspektywy. Tymczasem pod strzechy zaczęły wkraczać nieśmiało pierwsze drony i były to na owe czasy bardzo prototypowe konstrukcje. Niedługo potem pojawiła się i błyskawicznie opanowała rynek znana wszystkim miłośnikom modelarstwa chińska firma DJI ze swoimi dronami. Obecnie na świecie dostępne są już zaawansowane urządzenia od półki amatorskiej a skończywszy na dronach dla zawodowców. Korzystam w pełni z tych dobrodziejstw od przeszło paru lat, zajmując się fotografią i filmowaniem z drona. Jednak dostępna technologia może oferować znacznie więcej zastosowań niż wspomniane zdjęcia i filmy. Rozwój specjalistycznego oprogramowania do analizy i przetwarzania zdjęć lotniczych zawitał również, do świata półprofesjonalnych zastosowań oraz stał się przystępny w obsłudze. Drony szybko odnalazły się w nowych zastosowaniach i doskonale sprawdzają do wielu zadań jak mapowania terenu, fotogrametrii oraz do generowania przestrzennych modeli trójwymiarowych. I tak zbliżamy się powoli do sedna.

  Od pewnego czasu wykonując zwykłe zdjęcia czuję się odrobinę ograniczony. Świat jaki mam okazję oglądać z drona, uwieczniony na zdjęciu staje się tylko skromnym wycinkiem bogatej rzeczywistości którą mogę oglądać z powietrza. Już jakiś czas temu zadałem sobie wobec tego pytanie a, co gdyby tak zrobić nie jedno lub kilka a kilkaset zdjęć jakiegoś miejsca lub obiektu? Skorzystać z technologii do przetwarzania obrazu oraz wygenerować foto realistyczny wierny trójwymiarowy model. Sprawdziłem to i jestem zafascynowany tą technologią. I oto właśnie zapraszam Państwa do projektu „Digitalizacja Krakowa”. Moim marzeniem oraz ambicją jest uwiecznienie w postaci cyfrowych foto realistycznych modeli kluczowych miejsc oraz zabytków Krakowa. Dzięki nim internauci z całego świata będą mieli okazje i szansę zobaczyć naszej miasto i najważniejsze zabytki w sposób rzadko spotykany na świecie oraz w wielokrotnie lepszej jakości niż oferuje to mapa Google. Mam również nadzieję, że będzie to zachęcająca do odwiedzin wizytówka naszego miasta dla turystów.

 

Materiał filmowy o genezie projektu Digitalizacja Krakowa

 
 
Zapraszamy Państwa do podzielenia się swoimi uwagami oraz sugestiami. Wysłuchamy sugestii odnośnie miejsc, które uważacie, że koniecznie należy uwiecznić oraz przedstawić na kolejnych modelach 3D.
Projekt “Digitalizacja Krakowa” oraz bazy modeli będziemy sukcesywnie rozwijać. 
 
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
Przewiń do góry